skip to Main Content

Lớp dạy hiện có của gia sư cần thơ Tâm Tiến

Mã số : TA201  Lớp Chưa giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 9. 
Môn dạy : Tiếng anh ôn thi vào lớp 10
Địa chỉ:  Trần văn hoài, bình thủy  Cần Thơ.
Mức lương :  1 000 000 /tháng
Số buổi : 3 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi,Chiều 3 -5-chủ nhật từ 12h
Yêu cầu : Sư phạm tiếng anh hoặc ngôn ngữ anh
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T201  Lớp đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 10. 
Môn dạy : hóa
Địa chỉ:  91 cách mạng tháng 8, bình thủy  Cần Thơ.
Mức lương :  640 000đ /tháng
Số buổi : 2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi,Tối 18h30 – 20h
Yêu cầu : Sinh viên kinh nghiệm
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T201  Lớp đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 10. 
Môn dạy :anh văn
Địa chỉ:  90 cách mạng tháng 8, Ninh kiều Cần Thơ.
Mức lương :  640 000đ /tháng
Số buổi : 2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi,Tối 18h30 – 20h
Yêu cầu : Sinh viên kinh nghiệm
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T201  Lớp đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 10. 
Môn dạy : Lý 
Địa chỉ:  90 cách mạng tháng 8, Ninh kiều Cần Thơ.
Mức lương :  640 000đ /tháng
Số buổi : 2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi,Tối 18h30 – 20h
Yêu cầu : Sinh viên kinh nghiệm
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T201  Lớp đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 10. 
Môn dạy :Toán
Địa chỉ:  90 cách mạng tháng 8, Ninh kiều Cần Thơ.
Mức lương :  640 000đ /tháng
Số buổi : 2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi,Tối 18h30 – 20h
Yêu cầu : Sinh viên kinh nghiệm
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T201  Lớp đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 12. 
Môn dạy :Toán
Địa chỉ: Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TPCT.
Mức lương : 800 000 /tháng
Số buổi : 2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi,Tối 18h30 – 20h
Yêu cầu : Nam Nữ Cử Nhân Đúng chuyên ngành
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T201  Lớp đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 12. 
Môn dạy :Tiếng Anh. 
Địa chỉ: Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TPCT.
Mức lương : 400 000 /tháng
Số buổi : 1 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi,Tối 18h30 – 20h
Yêu cầu : Nam Nữ Cử Nhân Đúng chuyên ngành.
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : TA201  Lớp Đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 2. 
Môn dạy :Tiếng Anh. 
Địa chỉ: Khu Dân cư 3A, An Bình, Cần Thơ.
Mức lương : 500 đồng/tháng
Số buổi :2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi,Tối 18h30 – 20h
Yêu cầu : Nam Nữ Cử Nhân
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : TA701  Lớp Đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 7. 
Môn dạy :Tiếng Anh. 
Địa chỉ: 30/04 Ninh Kiều, Cần Thơ.
Mức lương :700 đồng/tháng
Số buổi :2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi, T4-T6, 18h30 – 21h
Yêu cầu :Nữ Cử Nhân
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T701 Lớp Đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 7. 
Môn dạy : Toán
Địa chỉ: Nguyễn Văn cừ Ninh Kiều, Cần Thơ.
Mức lương :700 đồng/tháng
Số buổi :2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi, T4-T6, 18h30 – 21h
Yêu cầu :Nữ Cử Nhân
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T701 Lớp Đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 9. 
Môn dạy : Văn
Địa chỉ: Bình Thủy, Cần Thơ.
Mức lương :  1100 đồng/tháng
Số buổi : 3 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi, T4-T6, 18h30 – 21h
Yêu cầu :Nữ Cử Nhân
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T701 Lớp Đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 7. 
Môn dạy : Toán
Địa chỉ: Nguyễn Văn cừ Ninh Kiều, Cần Thơ.
Mức lương :700 đồng/tháng
Số buổi :2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi, T4-T6, 18h30 – 21h
Yêu cầu : Nam, Nữ Cử Nhân
Liên hệ :0962 678 373

Mã số : T701 Lớp Đã giao 40 %.
Lớp dạy:Lớp 5. 
Môn dạy : Toán
Địa chỉ: Trần hoàng na, Ninh Kiều, Cần Thơ.
Mức lương : 600 đồng/tháng
Số buổi :2 buổi /tuần
Thời gian:Dạy 90 phút/ buổi, T4-T6, 18h30 – 21h
Yêu cầu :Nữ Cử Nhân
Liên hệ :0962 678 373 (Th.Phú Hữu)

 

 

 

 

 

Back To Top